Mobiilne külastustasu Kõrvemaal!

Nüüd on võimalik tasuda külastustasu ka mobiilselt!

Külastustasu võimaldab:

  • hooldatud/viidastatud matka-, vibu-, orienteerumise- ja discgolfi radade kasutamist
  • saunaruumide kasutamist riietumiseks ja saunatamist avatud sauna ajal
  • üldtualettide kasutamist
  • laste mängutoa kasutamist nädalavahetustel
  • WIFI kasutamist
NB! Külastustasu tasumine on vabatahtlik. Oleme Teie panuse eest väga tänulikud!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOHTUMISTENI KÕRVEMAAL!