Mobiilne külastustasu Kõrvemaal!

Külastustasu on võimalik tasuda ka mobiilselt parkimisteenusena!

Külastustasu võimaldab Teil:

  • parkimist keskuse parklas
  • keskuse poolt hooldatavate rajatiste kasutamist: matkarajad, viburada, orienteerumise püsirada,  discgolfi rajad, rulliring
  • madalseikluspargi ja lasteala kasutamist
  • saunaruumide kasutamist riietumiseks ja pesemiseks
  • üldtualettide kasutamist
  • WIFI kasutamist

TÄNAME TEIE PANUSE EEST! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOHTUMISTENI KÕRVEMAAL!